$  27.700 UAH /  28.000 UAH  31.520 UAH /  31.870 UAH
Mevduat Oranlarimiz: UAH - 6 ay/%17, 12 ay/%19, USD - 6 ay/%6.50, 12 ay/%7.25, EUR - 6 ay/%6.50, 12 ay/%7.25

İş dünyasında merak edilen sorular, Ukrayna’da temsilcilik ve şube açmanın püf noktaları

ekran-resmi-2016-11-24-11-04-52Ukrayna’da bir çok yabancı şirket ticari faaliyetlerini temsilcilik ve şube açarak yürütüyor.

YUVİTO Hukuk Şirketi partnerlerinden hukukçu Evren Damyan UkrTür okurları için Ukrayna’da temsilcilik ve şube açma süreçlerindeki püf noktaları derledi.

Ukrayna’da Temsilcilik ve Şube açmak

Yabancı bir tüzel kişilik, kendi adına pazarlama, reklam ve lojistik gibi hizmetleri vermesi amacıyla Ukrayna’da bir temsilcilik açabilir. Temsilciliklerin yetkileri bir hukuk sözleşmesi çerçevesinde belirlenmektedir.

ekran-resmi-2016-11-11-14-10-00Ukrayna’da her ne kadar ticari temsilciliklerin (diğer ülkelerdeki şubeye karşılık gelen) sayısı fazla olsa da, yabancı tüzel kişiliğin temsilcilik yoluyla ticari faaliyette bulunup bulunamayacağı konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Uygulama, temsilciliğin yetkilerinin, kontratların imzalanması, ithalat ihracat işlemlerinin ve diğer işlemlerin yapılmasına olanak verecek şekilde çok geniş tanımlanması şeklindedir.

Bu şekilde çalışan temsilcilikler, Ukrayna vergi mevzuatı açısından Ukrayna’da temsilcilik açan firmaların Ukrayna’da daimi bir işletmesi olarak addedilebilmekte ve vergiye tabii olmaktadır. Temsilcilikler ise vergiye tabii değildir.

Yabancı firmalar Ukrayna’da temsilciliklerini açmak için Ukrayna Ekonomi ve Avrupa İle Entegrasyon Bakanlığı’nın 18.01.1996 tarihli ve 30 sayılı Kararı uyarınca bu temsilciliklerini tescil ettirmelidirler. Tescil işlemi, Aralık 2004 itibariyle 13.300 Grivna olan kayıt ücretinin anılan Bakanlığın vereceği banka hesap numarasına yatırılmasını müteakip 60 işgünü içinde belirtilen Bakanlıkça gerçekleştirilir. Bakanlık belirtilen esaslara göre tanzim edilen temsilciliğin tescil belgesini başvuru sahibine vermektedir.

Tescil işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgeler şöyledir:

Firmanın adı, firmanın bulunduğu ülke, firmanın adresi, telefon ve faks numarası, temsilciliğin açılacağı şehir/semt ve muhtemel adresi, şubeler açılması halinde bulunacağı şehirler/semtler, temsilcilikte çalıştırılacak yabancıların sayısı, firmanın kuruluş tarihi, firmanın hukuki durumu, elemanların sayısı, hesap numarası bildirmek şartıyla banka adı, firmanın faaliyet alanı, temsilciliğin açılış amacı ve faaliyet alanı ve Ukraynalı iş ortakları ile iş ilişkileri ve işbirliğinden beklentilerine ilişkin bilgileri içeren temsilcilik kayıt dilekçesi ile ekonomik faaliyeti gerçekleştirecek yabancı kişiliğin merkezi yönetim organının resmen kayıt edildiği ülkedeki ticaret (banka) siciline ait belge veya belgelerin örneğidir.

Söz konusu belgeler verildiği yerde noterce tasdik edilmeli, Ukrayna’yı temsil eden konsolosluklarda onaylanmalıdır.

Yine bu belgelerin resmi tercüman mührüyle onaylanmış Ukraynaca veya Rusça çevirisi diğer belgelerle birlikte başvuru ekinde yer almalıdır. Belgelerin, firmanın bulunduğu ülkede hazırlanmasını müteakip en geç 6 ay içinde Ukrayna Ekonomi ve Avrupa İle Entegrasyon Bakanlığı’na verilmesi gerekmektedir.

Yürürlükteki Ukrayna mevzuatı çerçevesinde temsilcilik ve şubeler kuruluşların yapısal olarak bir devamı niteliğinde değerlendirilirler. Bu özellikleriyle temsilcilikler ve şubeler, Ukrayna’da ayrı bir tüzel kişilik olarak kabul edilmezler. Bu nedenle bağımsız ticari faaliyet gerçekleştiremezler.

Ticari faaliyet gösteren temsilcilikler ise yukarıda belirtildiği gibi Ukrayna vergi mevzuatı açısından Ukrayna’da temsilcilik açan firmaların Ukrayna’da daimi bir işletmesi olarak addedilebilmekte ve vergiye tabii olmaktadır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için

YUVİTO Hukuk ve Danışmanlık şirketi

Evren Damyan

(044) 279 65 21

093 206 08 98

21 Prorizna St., Office No.5

Alle Design

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.