$  27.800 UAH /  28.100 UAH  31.630 UAH /  31.980 UAH
Mevduat Oranlarimiz: UAH - 6 ay/%17, 12 ay/%19, USD - 6 ay/%6.50, 12 ay/%7.25, EUR - 6 ay/%6.50, 12 ay/%7.25

İş dünyasında merak edilen sorular, Limited şirket nedir, nasıl açılır, nelere dikkat etmek gerekir?

UkrTürk iş dünyasının merak ettiği soruları yanıtlamaya devam ediyor.

UkrTürk yazarlarından Evren Damyan bu hafta Ukrayna’da limited şirket kurulumu ve dikkat edilmesi gereken noktaların yer aldığı bir yazı kaleme aldı.

İşte soru ve yanıtları ile Ukrayna’da limited şirket 

Ukrayna’da Şirketler Kanunu
Ukrayna’da ticari faaliyet göstermek üzere kurulacak ticari birimlere ilişkin düzenlemeler Ukrayna Medeni Kanunu ile Ukrayna Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Belirtilen kanunların son hali, yapılan düzenlemeler neticesinde, 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlara ek olarak, 19 Eylül 1991 tarihli Şirketler Kanunu, şirketlerin kuruluş, faaliyet ve tasfiye işlemlerini düzenlemektedir. Şirketlerin ve şahıs girişimcilerin tescil işleminin esasları ise 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 755-IV sayılı Ukrayna Kanunu ile getirilmiştir.

Ukrayna’da Limited Şirketi ismi nedir?
Rusça olarak (Общество с ограниченной ответственностью) O.O.O
Ukraynaca Limited şirketi Товариство з обмеженою відповідальністю) T.O.B

Ukrayna’da Limited Şirketi kurulma aşamalari nelerdir?
Pasaport Fotokobisi
Vekaletname (gerektiği durumlarda)
Vergi Kodu
Şirket ismi Ünvanı ve Faliyet alanı bildilerinin belirlenmesi
Şirket ana sözleşmesi hazırlanması
Şirket müdürü atanması
Şirket Banka hesabı açılması
Kuruluş sermayesinin kaydedilmesi
Tüzük imzalanması ve onaylanması
Şirketin Devlet Tesçil kaydı
Şirket mührünün alınması
Ukrayna’da Yeni açılacak Limited şirketinin Müdürü Türk olabilirmi?
Ukrayna yasalarına göre ;
Limited Şirketleri için, yasal zorunluluk olarak açılış sırasında Şirket müdürü Ukrayna vatandaşı olması gerekmektedir. Ancak çalışma iznine sahip bir yabancı ülke vatandaşı daha sonra bu göreve atabilir.
Ukrayna Topraklarında yabancılar şirket kurabilirmi ?
Evet Yabancı özel ve tüzel kişilikler, Ukrayna topraklarında %100 yabancı sermayeli veya yerli veya yabancı ortaklı şirketler kurabilirler.
Ukrayna’da Limited Şirketi açacak Yabancı kişiler Vergi numarası almak zorunda mıdır?
Evet Ukrayna’da şirket kuran veya şirkette yönetim görevlerine atanan yabancı gerçek kişiler, şirketin ikametinin bulunduğu Şehir Vergi Dairesi’nden zorunlu olarak “kimlik kodu” alacaklardır.
Ukrayna’da Limited Şirketi en az kaç ortakla kurulabilir?
Limited şirketin tek kurucusu da olabilir.
Ukrayna’da Limited Şirketin asgari sermaye limiti varmıdır?
Yoktur (1 UAH bile olabilir).
Limited Şirketin borçlarından ortaklar sorumlu mudur?
Limited şirket ortaklarının sorumluluğu, sınırlı sorumluluk esasına dayanır. Ortaklar sadece taahhüt ettikleri esas sermaye borçlarının ve şirket sözleşmesinde öngörülmüşse ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin ifası ile sorumludurlar.
Ukrayna’da Limited Şirketi açılması kaç hafta sürer?
Limited şirketi kuruluş işlemleri 3 hafta gibi süre alabilir.
Limited Şirketlerde 18 yaşından küçük kişiler ortak olabilir mi?
Limited şirketlerde 18 yaşından küçük kişiler ortak olabilirler. Ancak, bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar kanuni temsilcileri (anne/baba) tarafından temsil edilirler.
Limited Şirketin amaç ve konusu için bir sınırlama var mıdır?
Limited şirketler tıpkı anonim şirketler gibi kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabilir. Esas mukavelede şirketin amaç ve konusunun sınırlarının açıkça gösterilmiş olması da şarttır. Faaliyetlerle ilgili daha sonra yapılacak değişiklikler tüzüğe kaydedilmelidir.
Ukrayna’da Limited şirketini kapatmak için ne kadar zamanımızı alır?
Limited şirketini kapatmak açmak kadar basit değildir, bu nedenle Firmanın kapanması en az 6 ay sürebilir. Ancak bazı şirket sahipleri şirketlerini satma ve devretme yolu ile şirketleri ile ilişiklerinie kesme yoluna gidebilmektedirler.
Limited Şirketinin Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak kendi rızası ile ortaklıktan ayrılabilir mi?
Şirket mukavelesiyle, kendi rızaları ile ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınabileceği gibi bu hakkın kullanılması muayyen şartlara da tabi tutulabilir. Örneğin şirketten ayrılmayı arzu eden ortağın hissesini diğer bir ortak veya ortaklara devir etmeleri zorunlu kılınabilir. Mukavelede bir hüküm bulunmuyorsa her ortak haklı sebeplere dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına müsaade edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden talep edebilir.
Limited Şirketinde Hangi hallerde diğer ortaklar bir ortağın şirketten çıkarılmasını talep edebilir?
Ortağın iflası veya payının haczi halinde
Haklı sebeplerin varlığında ortağın limited şirketin feshini dava etmesi halinde
Haklı sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasına karar verilmesi mahkemeden istenebilir.
Ortağın sermaye koyma borcunu ödememesi halinde
Limited Şirket kurmak için bir muhasebeci ile anlaşmak zorunda mıyım?
Hem kuruluş işleminizin sağlıklı olması, hem de ticari yaşamınızda devlete beyan etmeniz gereken vergi beyanlarınız ve bildirim formlarınızın sağlıklı olarak verilebilmesi için muhasebeci ile anlaşmanızı öneriyoruz. Bu kişi aynı zamanda şirket müdürünüz olabileceği gibi, şirket bünyesinde çalışan ve imza yetkisi olan bir muhasebeci ya da şirketin anlaşarak hizmet aldığı bir muhasebe şirketi olabilir.

Evren Damyan – YUVİTO Hukuk ve Danışmanlık Şirketi Partneri

NOT: Yukarıdaki bilgilerin değişmesi, yanlış yorumlanmasının doğuracağızararlardan UkrTürk sorumlu değildir. UkrTürk, hukuki işlemlerin uzman görüşü alınarak güncel yasalara uygun olarak yapılmasını önerir.

Alle Design

About The Author

Related posts

1 Comment

  1. ismail hacioglu

    Yukaridaki yaziya ilave etmek istedigim yazi ektedir ! Limited Sirketin Kurucu muduru Turk vatandasi olabilir Ukrayna Vatandasi olmasi mecburiyeti yoktur Calisma izni veya Oturma izni olmasi ayrica vergi numarasi bulunmasi kaydi ilen . Limited sirket Ukraynada iki hafta icinde maksimum tescil islemleri dahil biter Saygilarimla ..

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.