$  27.000 UAH /  27.300 UAH  30.600 UAH /  30.950 UAH
Mevduat Oranlarimiz: UAH - 6 ay/%17, 12 ay/%19, USD - 6 ay/%6.50, 12 ay/%7.25, EUR - 6 ay/%6.50, 12 ay/%7.25

Davutoğlu Odesa’da, “KEİ’yi daha etkin hale getirmeliyiz” (galeri)

HKNG7474Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 

“Tüm üye ülkelerin yararına olacak şekilde KEİ’yi hedeflerini uygulayabilen etkin bir mekanizma haline getirmeliyiz”

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu 21 Haziran 2013 tarihinde Odesa’da düzenlenen 28. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’na katıldı.

Bölgesel bir örgüt olarak KEİ’nin değerlerine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Davutoğlu “KEİ’nin potansiyelini artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırmamız ve faaliyetlerini vatandaşlarımızın yararına hizmet edecek bir biçime kavuşturmamız gerekiyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu yeni Ekonomik Gündem ve Eylem Planı’nı yeni projeler başlatmaya yönelik ciddi bir vaat ve eylem çağrısı olarak tanımladı. Tüm üye ülkelerin yararına olacak şekilde KEİ’nin hedeflerini uygulayabilecek etkin bir mekanizma haline getirilmesi ihtiyacının altını çizdi.

KEİ’nin Avrupa’daki ekonomik krizi bir fırsat olarak kullanabileceğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu “Bu Örgüt, bizi birimize yakınlaştırmalı ve stratejik vizyonumuzu zenginleştirmelidir. Bölgemizi ve KEİ’yi hep birlikte şevkle sahiplenmemiz gerekiyor. Statükoyu geride bırakmalı ve Örgüte yeni bir düşünce, dinamizm ve sinerji getirmeliyiz” dedi.

HKNG7424Dışişleri Bakanı Davutoğlu, KEİ’nin proje odaklı yaklaşımının enerji, çevrenin korunması, ticaret, ulaşım ile terör ve her türlü organize suçla mücadele gibi öncelikli alanlardaki işbirliğini ilerleteceğini ve derinleştireceğini ifade etti. Bu kapsamda, üye ülke vatandaşlarının günlük yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik elle tutulur sonuçlar yaratacak siyasi irade ile somut projelere ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu “KEİ’nin kuruluşun bu yana geçen 20 yılda, uluslararası toplumun bölgeye yönelik ilgisinin giderek artığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Nitekim geniş Karadeniz havzasındaki tüm ülkeleri işbirliği ruhu içinde biraraya getirerek KEİ bölgesel barış ve istikrara önemli katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu KEİ üye ülkelerinin süreklilik arzeden siyasi taahhüdünün örgütün nihai amacına ulaşmasına giden yolu açacağının ve bu şekilde KEİ’nin örnek teşkil edecek bir barış ve refah bölgesine dönüşeceğinin altını çizdi.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-davutoglu-_tum-uye-ulkelerin-yararina-olacak-sekilde-kei_yi-hedeflerini-uygulayabilen-etkin-bir-mekanizma-hal.tr.mfa

Alle Design

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.