ajle
ajle
Ukrayna'dan Haberler
Haber Politika Ukrayna - Türkiye

Dünya Kırım Tatar Kongresi Ankara’da toplandı, işte sonuç bildirgesi

kırım tatar kongresi 1Bu sene ikincisi düzenlenen Dünya Kırım Tatar Kongresi Ankara’da gerçekleşti.

Kırım Tatar toplumunun liderleri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ile Refat Çubarov’un katıldığı kongrede, Kırım Tatar diasporasının temsilcileri ile Türk ve Ukraynalı diplomatlar ile siyasetçiler de hazır bulundular.

Kongre sonunda Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Rıfat Çubarov yeniden bu göreve seçildi.

1 – 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kongrenin son gününde sonu bildirgesi kabul edildi.

DÜNYA QIRIMTATAR KONGRESİ

II. TOPLANTISI

-NETİCE BEYANNAMESİ-

1-2 AĞUSTOS 2015/ANKARA

Vatanımız Kırım’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde diasporada yaşayan Kırım Tatarlarını temsil eden 184 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu 1-2 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da toplanarak, millî özyönetim organları Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar Millî Meclisi’ne destek olmak ve işgal altındaki Vatanımızda susturulmak istenen milletimizin sesini dünyaya duyurabilmek üzere milletlerarası sivil toplum kuruluşu niteliğinde “Dünya Kırım Tatar Kongresi”ni kurmuştur.

Dünya Kırım Tatar Kongresi;

Kırım Tatar halkının, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası hukukun insan hakları ve halklar ile ilgili diğer bütün normlarında tanınan hak ve hürriyetlerin tamamıyla gerçekleştirilmesi hakkından yola çıkarak beyan eder ki;

1- Kırım, Kırım Tatarlarının aslî ve tarihî vatanıdır.

2- Kırım Tatar halkı vatanda ve diasporada yaşayanlar ile birlikte bir bütündür ve ilelebet bu bütünlük muhafaza edilecektir.

3- Kırım’ın ve onun tarihî, aslî ve yerel halkı olan Kırım Tatarlarının kaderini belirleme hakkı yalnızca Kırım Tatar halkına aittir.

4- Kırım’ın kaderi konusunda onun tarihî, aslî ve yerel halkı Kırım Tatarlarının iradesine aykırı hiçbir eylem ve karar Kırım Tatar halkı tarafından kabul edilemez.

5- Dünya’daki bütün Kırım Tatarları, vatanları Kırım’da kendi özyönetiminde, insan haklarına saygı, hukuk ve demokrasinin üstünlüğü, ırk, milliyet, din, dil, cinsiyet ve sair diğer her türlü ayrımcılığa karşı olma ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahiptir.

6- 2014 yılında Rusya Federasyonu’nun milletlerarası hukukun ve insan haklarının bütün normlarını ayaklar altına alarak vatanımız Kırım’ı işgal etmesi, dahası onu tek taraflı olarak ilhak ettiğini ilân etmesi asla ve hiç bir şart altında kabul edilemez. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün tekrar tesis edilmesi konusunda gerekli bütün tedbirler derhal hayata geçirilmelidir.

7- Kırım Tatar halkını yok etme kastıyla hareket edenler ve şu cümleden bugün Kırım’da sürdürülegelen işgalin failleri milletlerarası mahkemelerde yargılanarak cezalandırılmalı ve Kırım Tatar halkının zararları tazmin edilerek adalet sağlanmalıdır.

8- Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu’nca gerçekleştirilmiş olan fiilî işgal durumu devam ettiği sürece, bu ülke yönetimi ile yürütülen her türlü milletlerarası görüşme ve müzakerelerde Kırım’daki işgalin derhal sona erdirilmesi hususu hiçbir şekilde gündem dışı tutulmamalıdır.

9- Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu’nca gerçekleştirilmiş olan fiilî işgal durumu devam ettiği sürece, bu ülke yönetimine karşı milletlerarası toplum tarafından uygulanmakta olan yaptırımlar kesinlikle kaldırılmamalı veya hafifletilmemeli, aksine daha ağırlaştırılmalıdır.

10- Kırım’da Rusya işgali altında yaşamak zorunda bırakılan Kırım Tatarlarının can ve mal güvenlikleri, fikir, inanç, vicdan, ibadet, toplanma ve seyahat hürriyetleri milletlerarası toplum kurumlarının gözlemi altında tutularak garanti altına alınmalı, bu konuda süregelen ihlâllere en seri ve kesin şekilde milletlerarası müdahalelerde bulunulmalıdır.

11- Ukrayna’nın yeni Anayasası’nda Kırım Tatarlarının Kırım’daki özyönetim, millî muhtariyet ve kendi kaderini tayin hakkını tanıyan kurallara yer verilmelidir.

12- Kırım Tatar diasporasının yürürlükte bulunan Ukrayna Diaspora Kimliği Kanunun’dan faydalanabilmesi için Kanun’da yer alan şartlar Kırım Tatar Diasporası’nın hak kazanabileceği şekilde yeniden düzenlenmelidir.

13- Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu’nca gerçekleştirilmiş olan fiilî işgal durumu devam ettiği sürece, dünya devletleri ve özellikle de dünyada en büyük Kırım Tatar diasporasının mevcut olduğu, Kırım Tatarlarının tarihî, kültürel, dinî ve etnik bağlarının bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu’na uygulanan yaptırımları eksiksiz olarak uygulamalı ve delinmesine meydan vermemelidir.

14- İki buçuk asır boyunca maruz kalınan insanlık suçları sonucunda yok olma tehlikesiyle karşı karşı bırakılmış bulunan Kırım Tatar dilinin, kültürünün, sosyal ve ekonomik varlığının hem vatanda hem de diasporada yaşatılması için başta Ukrayna devleti ile Kırım Tatar diasporalarının bulunduğu devletler, şu cümleden olarak en büyük Kırım Tatar diasporasının mevcut olduğu Türkiye Cumhuriyeti ciddî ve sistematik surette destek olmalıdır.

15- Kırım’ı işgali altında tutan Rusya Federasyonu, Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının güvenliklerinde, iktisadi ve sosyal hayatlarında işgal dolayısıyla maruz kaldıkları her türlü zarardan sorumludur.

Kırım Tatar halkının en üst karar organı Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın ve Kurultayca seçilen Kırım Tatar Millî Meclisi’nin karar ve ilkelerinden hareketle Dünya Kırım Tatar Kongresi, insan hakları, hukukun, adaletin ve demokrasinin üstünlüğü, her türlü ayrımcılığa karşı olma, çatışmasızlık ve şiddetsizlik ilkelerinden asla taviz vermeksizin faaliyetlerini yürüteceğini insanlık önünde ilân ve taahhüt eder.

Kırım Tatar halkı, Vatanından, kimliğinden, hak ve hürriyetlerinden asla vazgeçmeyecektir!

Kırım Tatar halkı asla teslim olmayacaktır!

Millet, Vatan, Kırım!

Kaynak: QHA

Benzer Haberler

Tanıdık isimler, bildik yüzler; işte Hollwood’daki Ukraynalılar

UkrTürk Editör

Bir tabak asla yetmez, karşınızda Karpatların geleneksel tadı Banoş

UkrTürk Editör

Merkel – Yatsenyuk basın toplantısı: “gerekçeler kalkarsa Rusya’ya yönelik yaptırımlar da kalkar”

F.S.Bag

Yorum Yazın

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler ideal kullanıcı deneyimini hedefleyen farklı görevler üstlenir. Gerekli çerezler, internet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinin kullanılmasını sağlar. Performans çerezleri, kullanıcıların sitede gezinme alışkanlıklarını inceleyerek internet sitesinin performansını iyileştirir. İşlevsellik çerezleri, kullanıcıların sitedeki seçimlerini tanıyarak sitede gezinmeyi kolaylaştırır. Pazarlama çerezleri, promosyon ve sosyal medya bilgilerini kullanarak uygun kampanyaları haber verir. Çerez politikamızı inceleyin. Kabul Ediyorum Devamını Oku