$  27.800 UAH /  28.100 UAH  31.630 UAH /  31.980 UAH
Mevduat Oranlarimiz: UAH - 6 ay/%17, 12 ay/%19, USD - 6 ay/%6.50, 12 ay/%7.25, EUR - 6 ay/%6.50, 12 ay/%7.25

Merak edilen konular; ‘Vekaletname nedir; yurt dışında nasıl verilir’

UkrTürk günlük hayata ilişkin sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

UkrTürk yazarlarından Yuvito Hukuk ve Danışmanlık Şirketi partnerlerinden Evren Damyan, bu hafta yurt dışında vekaletname verilmesi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Vekaletname nedir ?

Bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir.
Vekaletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. Noterlik Kanunu’nun 89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin Temsilciliklere bizzat gidilerek “Düzenleme” şeklinde yapılması zorunludur.
Türkiye’de yaşayan bir kişiye ukrayna’dan vekaletname nereden verebilirim?
Kiev ve Odesa’daki diplomatik temsilciliklerden.
Türkiye’de yaşayan bir kişiye Ukrayna’dan vekaletname verebilirmiyim?
Evet verebilirsiniz, Vekalet vermek için şahsen başvuru yapılması şarttır.
Ukrayna’dan Türkiyede yaşayan bir kişiye vekalet verebilmem için neler gereklidir?
Nüfus cüzdanın aslı
Pasaportun aslı
2 adet vesikalık fotoğraf
Vekil tayin edilecek kişinin kimlik bilgileri
Noterlik harcı
Müracaat sırasında müracaat/talep formu
Gayrimenkul satışı için düzenlenecek vekâletnamelerde gayrimenkulün tapu sicil kayıt bilgileri
Araç satışlarında aracın plaka, motor ve şasi numarası, marka ve modelinin bilgileri
Türkiye’deki bir avukata vekâlet verme işlemi için vekâlet verilecek avukatın kimlik bilgileri, kayıtlı olduğu baronun ismi ve numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası gerekmektedir.
Vekalet işlemleri nelerdir?
Taşınmaz satışı veya inşaat yapımına ilişkin vekâlet verme işlemi için; taşınmazın tapusunun bir adet fotokopisi veya tapu sicil kayıt bilgileri gereklidir.
Türkiye’deki bir avukata vekâlet verme işlemi için vekâlet verilecek avukatın adı ve soyadı, kayıtlı olduğu baronun ismi ve numarası, vergi dairesi ve vergi numarası gereklidir.
Banka işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla vekâlet verme işlemi için; ilgili banka ve şubenin adı, hesap numarası (hesap T.C. Merkez Bankasında ise kredi mektubunun örneği) gerekmektedir. Eğer bankadan borç veya kredi alınacaksa, ipotek edilecek gayrimenkulun tapu bilgileri de gereklidir.
Araç satışına ilişkin vekâlet verme işlemi için; aracın ruhsatı ve alıcının kimlik bilgileri gerekmektedir.
Şirket adına vekâletname verme işlemi için; şirketin kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından alınacak, vekaleti verecek kişinin yetkili olduğunu kanıtlayan belge ve imza sirküleri gerekmektedir. Belgenin geçerlilik süresi 30 gündür. Belgenin arkası imzalı ve mühürlü olmalıdır.
Vekâlet vermek istediğiniz konuda daha ayrıntılı bilgi almak için Kiev Başkonsolosluğunla iletişime geçebilirsiniz.

Hukukçu Evren Damyan

Kaynaklar: Kiev Büyükelçiliği internet sitesi, mfa.gov.ua

NOT: Yukarıdaki bilgilerin değişmesi ya da yanlış yorumlanması durumunda ortaya çıkacak zararlardan UkrTürk sorumlu değildir. UkrTürk bu tür işlemlerin diplomatik temsilciliklerden alınacak güncel veriler doğrultusunda yapılmasını öneriri.

Alle Design

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.